با ما تماس بگیرید24/709105876542
ارسال به سراسر کشور
یدک شاپ: اولین و جامع ترین عمده فروش آنلاین محصولات مصرفی خودرو
با ما تماس بگیرید24/709105876542

آچار چرخ پراید

800,000 ریال

در انبار موجود است
هم اکنون بخرید
برندها:

آچار چرخ پراید

آچار چرخ پراید یکی از ابزارهای مهم در نگهداری و تعمیرات خودروی پراید است. این آچار برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ خودرو به کار می‌رود.

آچار چرخ پراید دارای شکل یک گردشگر کوچک است که در آن دو عدد پایه وجود دارد که به یک سوکت متصل می‌شود. در بیشتر مواقع، آچار چرخ پراید با سوکت 17 میلیمتری استفاده می‌شود.

برای استفاده از آچار ، ابتدا باید خودرو را بلند کرده و چرخ مورد نظر را باز کنید. سپس با استفاده از این آچار، مهره‌های چرخ را باز کرده و چرخ را جدا کنید. در انتها، چرخ جدید را نصب کرده و مهره‌های چرخ را با استفاده از آچار پراید به شدت بگیرید.

آچار چرخ پراید یکی از ابزارهایی است که در هر نگهداری و تعمیرات خودروی پراید باید حتما داشته باشید. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید.

 

آچار چرخ پراید، یکی از ابزارهای مهم در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید.

آچار چرخ پراید دارای شکل یک گردشگر کوچک است که در آن دو عدد پایه وجود دارد که به یک سوکت متصل می‌شود. در بیشتر مواقع، آچار چرخ پراید با سوکت 17 میلیمتری استفاده می‌شود. همچنین، برخی مدل‌های آچار چرخ پراید دارای سیستم قفل شونده هستند که باعث افزایش ایمنی در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شود.

برای استفاده از آچار پراید، ابتدا باید خودرو را بلند کرده و چرخ مورد نظر را باز کنید. سپس با استفاده از این آچار، مهره‌های چرخ را باز کرده و چرخ را جدا کنید. در انتها، چرخ جدید را نصب کرده و مهره‌های چرخ را با استفاده از آچار چرخ پراید به شدت بگیرید. در هنگام استفاده از آچار چرخ پراید، حتما باید به دنبال رعایت ایمنی باشید و از قرار گرفتن انگشتان و دست در مسیر حرکت آچار جلوگیری کنید.

در کل، آچار پراید یکی از ابزارهای مهم در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است که برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ به کار می‌رود. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید.

 

آچار پراید یکی از ابزارهایی است که در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید استفاده می‌شود. این ابزار برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ خودرو به کار می‌رود. آچار چرخ پراید دارای شکل یک گردشگر کوچک است که در آن دو عدد پایه وجود دارد که به یک سوکت 17 میلیمتری متصل می‌شود.

برای استفاده از آچار پراید، ابتدا باید خودرو را بلند کرده و چرخ مورد نظر را باز کنید. سپس با استفاده از این ابزار، مهره‌های چرخ را باز کرده و چرخ را جدا کنید. در انتها، چرخ جدید را نصب کرده و مهره‌های چرخ را با استفاده از آچار چرخ پراید به شدت بگیرید.

آچار چرخ دارای سیستم قفل شونده است که باعث افزایش ایمنی در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شود. همچنین، برخی مدل‌های آچار چرخ پراید دارای دسته چرخشی هستند که باعث افزایش قدرت در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شوند.

در هنگام استفاده از آچار ، باید به دنبال رعایت ایمنی باشید و از قرار گرفتن انگشتان و دست در مسیر حرکت آچار جلوگیری کنید. همچنین، باید از سوکت مناسب برای آچار چرخ پراید استفاده کنید و همیشه اطمینان حاصل کنید که مهره‌های چرخ به درستی بسته شده‌اند.

در کل، آچار چرخ پراید یکی از ابزارهای مهم در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است که برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ به کار می‌رود. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید.

 

آچار چرخ پراید یکی از ابزارهای حیاتی در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است. این ابزار برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ خودرو به کار می‌رود. آچار چرخ پراید دارای شکل یک گردشگر کوچک است که در آن دو عدد پایه وجود دارد که به یک سوکت 17 میلیمتری متصل می‌شود.

استفاده از آچار بسیار ساده است. ابتدا باید خودرو را بلند کرده و چرخ مورد نظر را باز کنید. سپس با استفاده از این ابزار، مهره‌های چرخ را باز کرده و چرخ را جدا کنید. در انتها، چرخ جدید را نصب کرده و مهره‌های چرخ را با استفاده از آچار چرخ پراید به شدت بگیرید.

آچار چرخ دارای سیستم قفل شونده است که باعث افزایش ایمنی در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شود. همچنین، برخی مدل‌های آچار چرخ پراید دارای دسته چرخشی هستند که باعث افزایش قدرت در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شوند.

در هنگام استفاده از آچار ، باید به دنبال رعایت ایمنی باشید و از قرار گرفتن انگشتان و دست در مسیر حرکت آچار جلوگیری کنید. همچنین، باید از سوکت مناسب برای آچار چرخ پراید استفاده کنید و همیشه اطمینان حاصل کنید که مهره‌های چرخ به درستی بسته شده‌اند.

در کل، آچار چرخ پراید یکی از ابزارهای حیاتی در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است که برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ به کار می‌رود. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید.

 

آچار پراید یکی از ابزارهای مهم در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است. این ابزار برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ به کار می‌رود و بسیاری از کارشناسان خودرو این ابزار را جزء ابزارهای اساسی خود می‌شمارند.

آچار چرخ پراید دارای دو پایه است که به یک سوکت 17 میلیمتری متصل می‌شود. این ابزار با محکم گرفتن سوکت به مهره‌های چرخ، آن‌ها را باز یا بسته می‌کند. در صورتی که مهره‌های چرخ به درستی باز یا بسته نشوند، ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی مانند لرزش و نویز در خودرو شوند.

استفاده از چرخ پراید بسیار ساده است و اغلب به عنوان یکی از کمک‌های اولیه در تعمیرات خودرو استفاده می‌شود. برای استفاده از این ابزار، ابتدا باید خودرو را بلند کرده و چرخ مورد نظر را باز کنید. سپس با استفاده از آچار چرخ، مهره‌های چرخ را باز یا بسته کرده و چرخ را جدا کنید. در انتها، چرخ جدید را نصب کرده و مهره‌های چرخ را با استفاده از آچار چرخ به شدت بگیرید.

برخی مدل‌های آچار چرخ پراید دارای دسته چرخشی هستند که باعث افزایش قدرت در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شوند. همچنین، آچار چرخ پراید دارای سیستم قفل شونده است که باعث افزایش ایمنی در زمان باز و بسته کردن مهره‌های چرخ می‌شود.

در هنگام استفاده از آچار چرخ ، باید به دنبال رعایت ایمنی باشید و از قرار گرفتن انگشتان و دست در مسیر حرکت آچار جلوگیری کنید. همچنین، باید از سوکت مناسب برای آچار چرخ پراید استفاده کنید و همیشه اطمینان حاصل کنید که مهره‌های چرخ به درستی بسته شده‌اند.

در کل، آچار چرخ پراید یکی از ابزارهای مهم در تعمیرات و نگهداری خودروی پراید است که برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به راحتی مهره‌های چرخ خودرو را باز و بسته کنید و در صورت نیاز، چرخ جدید را نصب کنید. استفاده صحیح از این ابزار باعث افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های تعمیرات خودرو می‌شود.

خودرو های مشترک

,

نام برند

سایپا

محصول کشور

ایران

استاندارد

دارد

سبک خودرو

,

ما تعدادی خدمات تحویل درب محل در اختیار شما قرار داده ایم. در دسترس بودن این گزینه ها هنگام تسویه حساب نشان داده می شود.

سرویس زمان تحویل توضیحات قیمت
باربری هفت روز هفته - ساعت (07:00 - 19:30)
تحویل 24الی48 ساعت پس از ثبت سفارش 
 
اسنپ تهران هفت روز هفته - ساعت (07:00 - 19:30)  تحویل 3الی 5 ساعت پس از ثبت سفارش  
تیپاکس هفت روز هفته - ساعت (07:00 - 19:30) تحویل 24الی48 ساعت پس از ثبت سفارش   
اتوبوس هفت روز هفته - ساعت (07:00 - 19:30)
تحویل 24الی48 ساعت پس از ثبت سفارش 

نظرات مشتریان

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.

0

جستجو برای محصولات

بازگشت به بالا
ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
محصول به سبد خرید شما اضافه شد